Middle Weichselian marine sediments from eastern Kattegat, Scandinavia.
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 1993

Författare

Helene Bergsten

Kjell Nordberg

Institutionen för geologi

Boreas

0300-9483 (ISSN) 1502-3885 (eISSN)

Vol. 22 311-318

Ämneskategorier

Geovetenskap och miljövetenskap

Mer information

Skapat

2017-10-07