‘Blooms’ of the toxic dinoflagellate Gymnodinium catenatum as evidence of climatic fluctuations in the Late Holocene of southwestern Scandinavia.
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 1995

Författare

T Thorsen

B. Dale

Kjell Nordberg

Institutionen för geologi

Holocene

0959-6836 (ISSN) 1477-0911 (eISSN)

Vol. 5 127-132

Ämneskategorier

Geovetenskap och miljövetenskap

Mer information

Skapat

2017-10-07