Toxic dinoflagellate “blooms” in the Kattegat, North Sea, during the Holocene.
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 1996

Författare

A. Fjellså

Kjell Nordberg

Institutionen för geologi

Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology

0031-0182 (ISSN)

Vol. 124 87-105

Ämneskategorier

Geovetenskap och miljövetenskap

Mer information

Skapat

2017-10-07