Model study of protein unfolding by interfaces
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2004

Författare

Svetla Chakarova Käck

Chalmers, Teknisk fysik, Material- och ytteori

Anders E. Carlsson

Physical Review E

Vol. 69 021907-

Ämneskategorier

Fysik

Mer information

Skapat

2017-10-06