Performance and robust frequency response for multirate sampled-data systems
Licentiatavhandling, 1996

sampled-data

multirate sampling

frequency analysis

servo performance

robust stability

performance

intersample behavior

Författare

Olof Lindgärde

Institutionen för reglerteknik

Ämneskategorier

Reglerteknik

ISBN

91-7197-408-3

Technical report L - School of Electrical and Computer Engineering, Chalmers University of Technology. : 248

Mer information

Skapat

2017-10-07