Detection and classification of buried objects using impulse radar measurements
Licentiatavhandling, 1996

unexploded ordnance

impulse radar

ground penetrating radar

classification

clustering

feature extraction

ultra-wideband radar

detection

determining

Författare

Håkan Brunzell

Institutionen för tillämpad elektronik

Ämneskategorier

Annan elektroteknik och elektronik

ISBN

91-7197-397-4

Technical report L - School of Electrical and Computer Engineering, Chalmers University of Technology. : 243

Mer information

Skapat

2017-10-07