Interstellar molecules in the Magellanic clouds
Licentiatavhandling, 1996

abundances

interstellar medium: molecules

galaxies: interstellar medium

magellanic clouds

abundances

Författare

Arto Heikkilä

Chalmers, Institutionen för radio- och rymdvetenskap

Ämneskategorier

Astronomi, astrofysik och kosmologi

ISBN

91-7197-389-3

Technical report L - School of Electrical and Computer Engineering, Chalmers University of Technology. : 241

Mer information

Skapat

2017-10-07