Millimetre-wave observations of the Sgr B2 molecular cloud
Licentiatavhandling, 1996

Författare

Albert Nummelin

Chalmers, Institutionen för radio- och rymdvetenskap

Ämneskategorier

Astronomi, astrofysik och kosmologi

ISBN

91-7197-432-6

Technical report L - School of Electrical and Computer Engineering, Chalmers University of Technology. : 256

Mer information

Skapat

2017-10-07