Drift wave simulations of heat and particle transport in Tokamak discharges
Licentiatavhandling, 1997

toroidal drift waves

predictive transport simulations

anomalous transport

Författare

Pär Strand

Institutionen för elektromagnetisk fältteori

Ämneskategorier

Fysik

ISBN

91-7197-515-2

Technical report L - School of Electrical and Computer Engineering, Chalmers University of Technology. : 267

Mer information

Skapat

2017-10-07