Spatial diversity receivers for base station antenna arrays
Licentiatavhandling, 1997

synchronization

data reduction

spatial diversity

antenna array

finite alphabet

multi-user

iterative least squares

RAKE-combiner

reciever

base station

Författare

Per Pelin

Institutionen för tillämpad elektronik

Ämneskategorier

Elektroteknik och elektronik

ISBN

91-7197-477-6

Technical report L - School of Electrical and Computer Engineering, Chalmers University of Technology. : 264

Mer information

Skapat

2017-10-06