Dielectric diagnostics of oil-paper insulated current transformers
Licentiatavhandling, 1997

Författare

Roberts Neimanis

Chalmers, Institutionen för elkraftteknik

Ämneskategorier

Annan elektroteknik och elektronik

ISBN

91-7197-572-1

Technical report L - School of Electrical and Computer Engineering, Chalmers University of Technology. : 274

Mer information

Skapat

2017-10-07