An implementation of a parallel rational Krylov algorithm
Licentiatavhandling, 1996

paralell

shift

sparse

Krylov

Arnoldi

invert

eigenvalues

eigenvectors

rational

Författare

Daniel Skoogh

Institutionen för datavetenskap

Ämneskategorier

Datavetenskap (datalogi)

ISBN

91-7197-326-5

Mer information

Skapat

2017-10-07