The imbedding approach to scattering on a Timoshenko beam
Licentiatavhandling, 1996

Författare

Dag V. J. Billger

Institutionen för mekanik och hållfasthetslära

Ämneskategorier

Maskinteknik

Mer information

Skapat

2017-10-07