Product diversity, economic performance and patenting : two studies of 20 large industrial Swedish corporations
Licentiatavhandling, 1996

Författare

Lars Wilhelmsson

Chalmers, Institutionen för innovationsteknik

Ämneskategorier

Annan teknik

ISBN

992-259806-x

Mer information

Skapat

2017-10-07