Sintering of calcined lime mud : the influence of carbon dioxide and sodium carbonate
Licentiatavhandling, 1996

Författare

Josefina Lindblom

Institutionen för kemisk apparat- och anläggningsteknik

Ämneskategorier

Kemiteknik

ISBN

992-306036-5

Mer information

Skapat

2017-10-07