Metodutveckling i byggproduktion : analys med hjälp av PAVIC
Licentiatavhandling, 1996

ergonomics and simulation

work measurement

efficiency

method study

construction

time study

productivity

activity sampling

work study

data gathering

Författare

Michael Morin

Institutionen för byggandets systemteknik

Ämneskategorier

Samhällsbyggnadsteknik

ISBN

91-7197-069-X

Mer information

Skapat

2017-10-07