Interacting electrons and persistent currents
Licentiatavhandling, 1996

interacting electrons

persistent currents

Wigner crystal

Aharonov-Bohm effect

Luttinger liquid

one dimension

Författare

Peter Sandström

Chalmers, Institutionen för tillämpad fysik

Ämneskategorier

Fysik

ISBN

992-268634-1

Mer information

Skapat

2017-10-07