New technology-based firms and industrial renewal
Licentiatavhandling, 1996

industrial renewal

NTBFs

economic growth

innovation systems

new technology-based firms

technological systems

technology diffusion

technology transfer

growth

Författare

Annika Rickne

Chalmers, Institutionen för industriell organisation och ekonomi

Ämneskategorier

Annan maskinteknik

ISBN

992-273491-5

Mer information

Skapat

2017-10-07