Structure and energetics of kappa alumina (-Al2O3) calculated from first principles
Licentiatavhandling, 1996

electronic properties

structure

plane-waves

local-density-approximation

stability

ceramics materials

Al2O3 K-phase

pseudopotentials

density-functional theory

Författare

Yashar Yourdshahyan

Chalmers, Institutionen för tillämpad fysik

Ämneskategorier

Annan teknik

ISBN

992-350361-5

Mer information

Skapat

2017-10-08