Active vision techniques for uncalibrated hand-eye coordination and motor control
Licentiatavhandling, 1996

Författare

Martin Jägersand

Institutionen för datavetenskap

Ämneskategorier

Datavetenskap (datalogi)

ISBN

91-7197-345-1

Mer information

Skapat

2017-10-08