Interatomic total-energy potentials for atomistic simulations of metallic systems
Licentiatavhandling, 1996

materials science

atom-in-jellium

atomistic approaches

DFT

GGA-PW91

density functional

effective medium theory

EMT

inhomogeneous electron gas

model potential

generalized gradient approximation

Författare

Jan Hartford

Chalmers, Institutionen för tillämpad fysik

Ämneskategorier

Annan teknik

ISBN

992-268633-3

Mer information

Skapat

2017-10-08