Density functional for van der Waals forces at surfaces
Licentiatavhandling, 1996

physisorption

surfaces

exchange-correlation energy

van der Waals forces

adhesion

density-functional theory

Författare

Erika Hult

Chalmers, Institutionen för tillämpad fysik

Ämneskategorier

Annan teknik

ISBN

992-350339-9

Mer information

Skapat

2017-10-08