Heat balance over the fluid-dynamic boundary-layer of a circulating fluidized bed furnace
Licentiatavhandling, 1996

circulation fluidized bed boiler

heat transfer

particle convection

radiation

Författare

Claes Breitholtz

Institutionen för energiomvandling

Ämneskategorier

Energiteknik

ISBN

992-329658-x

Mer information

Skapat

2017-10-08