Bostadens gestaltning : analys av arkitektoniska egenskaper i fyra fallstudier
Licentiatavhandling, 1996

architecturale research

concept development

case studies

analysis of architecturale attributes

home design

Författare

Ola Nylander

Institutionen för form och teknik

Ämneskategorier

Arkitekturteknik

Arkitektur

ISBN

992-323005-8

Mer information

Skapat

2017-10-08