Natural semantics for non-determinism
Licentiatavhandling, 1994

Författare

Andrew Keith Moran

Institutionen för datavetenskap

Ämneskategorier

Data- och informationsvetenskap

ISBN

91-7197-002-9