Oxadative dehydrogenation of propane over Mg-V-O: steady state and transient kinetics
Licentiatavhandling, 1996

Mg-V-O

nonlinear regression

oxidative dehydrogenation

reaction kinetics

propane

catalysis

transient response

Författare

Derek Creaser

Institutionen för kemisk reaktionsteknik

Ämneskategorier

Kemiteknik

Mer information

Skapat

2017-10-06