Follow-up Report: Competing for Urban Land
Rapport, 2013

Författare

Britt Olofsdotter

Hsiao-Wei Chang

Jaan-Henrik Kain

Göteborgs universitet

Mistra Urban Futures

Chalmers, Arkitektur

Babette Scurrell

Drivkrafter

Hållbar utveckling

Styrkeområden

Building Futures (2010-2018)

Ämneskategorier

Samhällsbyggnadsteknik

Mer information

Skapat

2017-10-07