Effects of temperature and sulfonation on deformation of spruce wood
Licentiatavhandling, 1997

sulfonation

deformation

temperature

Scandinavian spruce

shear stress

torsional stress

fracture surface

SEM

Författare

Lars Johansson

Institutionen för skogsindustriell kemiteknik

Ämneskategorier

Kemiteknik

ISBN

992-380647-2

Mer information

Skapat

2017-10-07