Antisense technology and bone resorption
Licentiatavhandling, 1996

antisense DNA

carbonic anhydrase II

vacuolar H+-ATPase

bone resorption

ostoclast

Författare

Marie Suzanne Westberg

Institutionen för biokemi och biofysik

Ämneskategorier

Biokemi och molekylärbiologi

Biofysik

ISBN

992-374523-6

Mer information

Skapat

2017-10-07