Protein adsorption with a newly developed quartz crystal microbalance by Fredrik Höök
Licentiatavhandling, 1996

quartz crystal microbalance

QCM

protein adsorption

kinetics

Författare

Fredrik Höök

Institutionen för biokemi och biofysik

Chalmers, Institutionen för tillämpad fysik

Ämneskategorier

Biokemi och molekylärbiologi

ISBN

992-284014-6

Mer information

Skapat

2017-10-07