Applications of chemometric methods in optical spectroscopy
Licentiatavhandling, 1997

Författare

Jan Nygren

Institutionen för biokemi och biofysik

Ämneskategorier

Biofysik

ISBN

992-364369-7

Mer information

Skapat

2017-10-07