Atom dynamics in condensed matter
Licentiatavhandling, 1997

diffusion

adatom-clusters

EMT

Au

atom dynamics

surface-kinetics

growth

liquid metals

Pt

Författare

Alexander Bogicevic

Chalmers, Teknisk fysik

Ämneskategorier

Annan teknik

ISBN

992-414717-0

Mer information

Skapat

2017-10-07