Determination of Sr-90 in environmental samples
Licentiatavhandling, 1997

90Sr

fission products

environment

89Sr

leaching

Cherenkov radiation

solvent extraction

90Y

Författare

Ingvar Friberg

Institutionen för kärnkemi

ISBN

992-406770-3

Mer information

Skapat

2017-10-08