Microstructural evolution of thin epitaxial Perovskite films
Licentiatavhandling, 1997

superlattice

filmm growth

interfacial strain

YBa2Cu3O7-x

HREM

SrTiO3

misfit dislocation

thin film

microstructure

TEM

perovskite

Författare

Lars Ryen

Institutionen för fysik

Ämneskategorier

Fysik

ISBN

992-402791-4

Mer information

Skapat

2017-10-08