Definitional program separation
Licentiatavhandling, 1996

definitional programming

algorithmic form

algorithmic content

higher order programming

definitions

program separation

Författare

Göran Falkman

Institutionen för datavetenskap

Ämneskategorier

Data- och informationsvetenskap

ISBN

91-7197-317-6

Mer information

Skapat

2017-10-08