Om framtida bärkraftiga transporter
Licentiatavhandling, 1997

land use

energy use

high-speed rail

air transport

sustainable transportation

Författare

Ingrid Råde

Chalmers, Institutionen för fysisk resursteori

Ämneskategorier

Transportteknik och logistik

ISBN

992-422442-6

Mer information

Skapat

2017-10-08