An ALF proof of Mac Lane's coherence theorem
Licentiatavhandling, 1997

Martin-Löf type theory

coherence theorem

monoidal categories

ALF

Författare

Ilya Beylin

Institutionen för datavetenskap

Ämneskategorier

Data- och informationsvetenskap

ISBN

91-7197-519-5

Mer information

Skapat

2017-10-08