On indicators for sustainability
Licentiatavhandling, 1997

LCA

indicators

Gotland

system boundaries

sustainability

regional

Författare

Ulrika Carlson

Chalmers, Institutionen för fysisk resursteori

Ämneskategorier

Miljövetenskap

ISBN

992-460283-8

Mer information

Skapat

2017-10-06