Simulation based methods and tools for comparison of powertrain concepts
Licentiatavhandling, 1997

driver model

modelling

powertrain

simulation

equation orientation

road model

vehicle propulsion

Författare

Anders Eriksson

Institutionen för maskin- och fordonskonstruktion

Ämneskategorier

Tillförlitlighets- och kvalitetsteknik

ISBN

992-432024-7

Mer information

Skapat

2017-10-06