Transient steering of tracked vehicles on hard ground
Licentiatavhandling, 1997

DADS

steering

ADAMS

MBS

hard ground

tracked vehicle

MECHANICA MOTION

multi body system

solid ground

simulation

Författare

Dag Thuvesen

Institutionen för maskin- och fordonskonstruktion

Ämneskategorier

Tillförlitlighets- och kvalitetsteknik

ISBN

992-428897-1

Mer information

Skapat

2017-10-06