Symmetry aspects on liquid crystals and their interactions with surfaces and light
Licentiatavhandling, 1997

Författare

Pontus Jägemalm

Institutionen för mikroelektronik och nanovetenskap

Ämneskategorier

Nanoteknik

Annan elektroteknik och elektronik

ISBN

992-426843-1

Mer information

Skapat

2017-10-06