Thermodynamics of PNA-DNA interactions studied by spectroscopic and calorimetric methods
Licentiatavhandling, 1997

Författare

Tommi Ratilainen

Institutionen för fysikalisk kemi

Ämneskategorier

Fysikalisk kemi

ISBN

992-491908-4

Mer information

Skapat

2017-10-06