Reprocessability of polypropylene fibers
Licentiatavhandling, 1997

Författare

Cecilia Christiani

Institutionen för polymera material

Ämneskategorier

Textil-, gummi- och polymermaterial

ISBN

992-487962-7

Mer information

Skapat

2017-10-07