Control strategies for vehicles with energy buffering propulsion systems
Licentiatavhandling, 1997

modeling

driveline

energy storage

simulation

vehicle propulsion

powertrain

control strategies

hybrid vehicle

Författare

Jan Andersson

Institutionen för maskin- och fordonskonstruktion

Ämneskategorier

Tillförlitlighets- och kvalitetsteknik

ISBN

992-485804-2

Mer information

Skapat

2017-10-07