Cis-trans photoisomerization : mechanisms and catalysis
Licentiatavhandling, 1997

Författare

Helene Jonsson

Institutionen för organisk kemi

Ämneskategorier

Organisk kemi

ISBN

992-480111-3

Mer information

Skapat

2017-10-07