Effect of carbon content on microstructure and performance of a cermet cutting tool material
Licentiatavhandling, 1997

atom-probe

TEM

SEM

microanalysis

hardmetals

cemented carbides

Författare

Jenni Zackrisson

Chalmers, Institutionen för experimentell fysik

Ämneskategorier

Fysik

ISBN

992-463598-1

Mer information

Skapat

2017-10-07