Precipitation reactions in highly alloyed martensitic steels
Licentiatavhandling, 1998

creep resistance

9-12% chromium steel

maraging steel

TEM

atom probe field ion microscopy

Författare

Mats Hättestrand

Chalmers, Institutionen för experimentell fysik, Mikroskopi och mikroanalys

Ämneskategorier

Fysik

Mer information

Skapat

2017-10-07