Studies of surface complexation of H⁺, NpO₂⁺, Co²⁺, Th⁴⁺ onto TiO₂ and H⁺, UO₂²⁺ onto alumina
Licentiatavhandling, 1998

alumina

TiO2

Co

surface complexation

sorption

Np

U

Th

Författare

Anna-Maria Jakobsson

Institutionen för kärnkemi

Mer information

Skapat

2017-10-07