The Cu(111) surface studied by scanning tunnelling microscopy and spectroscopy
Licentiatavhandling, 1998

Cu(111)

surface states

tungsten tips

scanning tunneling spectroscopy

scanning tunneling microscopy

adsorbate interaction

Författare

Erik Wahlström

Chalmers, Institutionen för experimentell fysik

Ämneskategorier

Fysik

Mer information

Skapat

2017-10-07