Effect of metal ion complexes on helix flexibility of DNA studied by electrophoretic behaviour
Licentiatavhandling, 1997

Författare

Katrin Gisselfält

Institutionen för fysikalisk kemi

Ämneskategorier

Fysikalisk kemi

ISBN

992-494604-9

Mer information

Skapat

2017-10-07